ยังไม่พร้อม (I’m not yet) x Cakethy | [Extended Version]

Dec 22, 2020 · by kachain

ถ้ารู้ว่าความยังไม่พร้อมของเรามันทำให้เกิดปัญหา เราจะทำให้มันดีขึเนหรือปล่อยให้เธไปเจอคนที่ดีกว่า

Scroll to Top