ยังไม่ใช่วันนี้ | Someday

Jul 28, 2020 · by Wallrollers

เพลงจะพูดถึงการปลอบใจตัวเองของคนคนหนึ่งที่กำลังหัวใจสลายจากความรักที่เพิ่งจะพังลงไป แต่แม้จะรู้ตัวดีว่าวันหนึ่งเรื่องราวทั้งหลายคงจะดีขึ้นมาและจะสามารถลุกขึ้นมายืนได้ใหม่อีกครั้ง
แต่อีกด้านของจิตใจก็รู้ดีว่า มันคง “ยังไม่ใช่วันนี้” หรือเร็วๆนี้อย่างแน่นอน

Scroll to Top