ยังไม่ไปไหนเลย

Sep 20, 2021 · by drunkdolphin

เพลงเกี่ยวกับความรักที่จบลงไป เขาเดินหน้าไปต่อกับคนอื่นแล้ว มีแต่เราที่ยังอยู่ที่เดิม ยังไม่เคยไปไหนเลย

Scroll to Top