รักของเราก็เป็นแค่ฤดูฝน

Oct 8, 2023 · by Odajji

Lyrics&Melody by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Keyboard by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Guitar by พี่ซัน A Dog With No Name
Artwork by ทรงเดช จันทร์ศรี

Scroll to Top