รักที่สุด

Mar 5, 2021 · by M4

Aritist : M4
Lyrics : M4
Producer : M4
Mixing & Mastering : M4

เพลงป๊อปที่มีกลิ่นอาร์แอนบีผสมนิดหน่อย
เนื้อหาเพลงพูดถึงคนที่มักจะชอบโดนคนที่รัก หรือ คนที่ชอบ บอกว่าเราไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ แต่ถึงเราจะไม่ได้ดีดีที่สุดแต่เราก็รักเธอที่สุด

Scroll to Top