รู้กัน

Nov 24, 2021 · by สมัยไหนนิยม

ความรักที่เริ่มจากเพื่อน ที่สนิท และรู้กันเป็นอย่างดี แต่วันนึงความรู้สึดไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแล้ว แต่ก็พยายามไม่คิดไปมากกว่านี้ แค่ขอเป็นเพื่อนดีก็พอเหมือนเดิม ดนตรีพื้นฐานเป็น reggae ผสมผสาน หลากหลายแนวเพลง เพื่อให้ฟังง่ายสบาย มีความสุข ได้บรรยากาศทะเล

Scroll to Top