รู้ทั้งรู้

Dec 25, 2021 · by TEE-TR

Lyrics : ธีรพงศ์ สกุลทองวัฒนา,อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล(เอก Blackhead)
Melody : ธีรพงศ์ สกุลทองวัฒนา
Arranged : ธีรพงศ์ สกุลทองวัฒนา,ธนัช เมทะนะยานนท์
Producer : ธนัช เมทะนะยานนท์
Vocal : ธีรพงศ์ สกุลทองวัฒนา
Guitar : ธีรพงศ์ สกุลทองวัฒนา,ธนัช เมทะนะยานนท์
Bass : สิทธิชัย แสงป้อม
Drums : ธนัช เมทะนะยานนท์
Piano : ธีรพงศ์ สกุลทองวัฒนา
Mix & mastering : คมสัน วรศรีโสทร
Recording at: Champ Studio

Scroll to Top