รู้สึกก่อน(แพ้)

Sep 16, 2021 · by ต่อ

เป็นเรื่องราวของคนๆหนึ่ง ที่มีความรู้สึกดีๆให้ใครคนหนึ่ง ซึ่งนานวันผ่านไป ความรู้สึกดีๆเหล่านั้น แปรเปลี่ยนเป็นความรัก ซึ่งขัดแย้งต่อความเป็นจริง ที่ทั้งสองคนได้ตกลงและสัญญาว่า จะไม่มีความรักให้แก่กัน แต่แล้วความรักก็เกิดขึ้นกับใครคนหนึ่ง และทำให้ความรู้สึกดีๆที่เคยให้กันเหล่านั้นมันหายไป………

Scroll to Top