รู้แค่เพียง

Jan 16, 2021 · by NineMore

“รู้แค่เพียง” เป็นเพลงที่ NineMore เขียนไว้เมื่อ 6 ปีก่อน ตอนมัธยมปลาย เรียกได้ว่าเพลงนี้เอาความรู้สึกจริงๆของเขา ณ ช่วงเวลานั้นออกมาทั้งหมด
ถ้าตอนนั้นมีคำว่า “Move on ไม่ได้” คงเป็นตัวแทนของเพลงนี้ได้อย่างดี

Scroll to Top