ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

Apr 18, 2021 · by ไทคูน

เนื้อหา พูดถึงธรรมชาติของการจากลา ความโศกเศร้าและเดียวดาย การหวนคิดถึง ตลอดไปจนถึงการก้าวเดินต่อไป จากมุมมองเปรียบเทียบกับ วัฏจักรของป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น

Scroll to Top