ลมหนาวมา

Oct 10, 2020 · by RamboRocky

ตะวันออก หมอกพรูแต่ตรู่เช้า
ตะวันเยาว์ เย้ายิ้มยามอิ่มแสง
ตะวันเบ่ง เปล่งน้ำค้างขวางลมแรง
ตะวันแจง แจ้งข่าวลมหนาวมา

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from