ลึกๆ ข้างใน

May 15, 2017 · by rat_pct

ช่วงเวลาที่เหมือนเป็นรางวัล
ช่วงเวลาที่มีเพียงเราที่รับรู้
ช่วงเวลาที่ใกล้กันที่สุด
ช่วงเวลาสุดท้าย

Scroll to Top