ลืม (forget)

Sep 24, 2020 · by TEE TEERASIL

เพลงนี้แต่งขึ้นเพราะต้องการที่จะสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ได้เลิกรากันไปแล้ว แต่ละคนต่างได้เดินไปตามทางของตนเอง แต่มักจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่ง ที่ยังลืมไม่ได้ ยังยอมรับไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่ได้จบลงไปแล้ว และยังคงวกวนกับเรื่องเดิมๆอยู่ ทั้งๆที่อีกฝ่ายกำลังมีความสุข ในเส้นทางเดินใหม่

Scroll to Top