วันสุดท้าย

Apr 25, 2019 · by ธนุ ยะคะเรศ

แต่งมาจากชีวิตจริงช่วงเวลานึงครับ ในความคิดที่ว่า
“ให้เป็นวันสุดท้าย..ที่ได้ทำลายหัวใจกัน”

Scroll to Top