ว่ายังไง (Huh?)

Jul 19, 2020 · by Mood Swing

Single ที่ 2 จาก Mood Swing ซึ่งยังคงเน้นโทนสนุกสนาน ถึงแม้แก่นแท้จริงๆ อาจจะเศร้าบ้าง แต่ก็ยังสามารถสนุกสนานไปกับเพลงได้

Scroll to Top