สนุก

Oct 17, 2019 · by AIrif

เป็นเพลงให้แนวpositive กึ่งๆให้กำลังใจคนที่กำลังทุกข์ ว่าเราไม่จำเป็นต้องทุกข์แค่เรามองรอบกายเราจะเห็นความสวยงามจนทำให้เราหยุดคิดถึงความทุกข์ช่วงเวลานึงได้ เหมือนจะบอกว่าในความทุกข์ก็ยังมีความสนุกให้เรา

Scroll to Top