สองเรา

Mar 31, 2021 · by Odajji

Lyrics&Melody by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Music by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Vocal by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Synthesizer by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Bass by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)

Scroll to Top