สะเก็ดดาว

Nov 8, 2020 · by RamboRocky

สะเก็ดดาวสกาวฟ้า เด่นพราวมาดอกหญ้าหลง
งามงอนเจ้าร่อนลง จากขอบโค้งตรงฟ้างาม

วาววับจับใจจ้อง ใฝ่ใจปองต้องถลำ
มองเหม่อเผลอเพ้อคำ มนต์ใดล้ำเพลี่ยงพล้ำดาว

Scroll to Top