สักแต่ว่ารัก

Nov 2, 2019 · by Zerox

สักแต่ว่ารัก คือ ความรักที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้ คำว่า “รัก” คำเดียวคงไม่พอสำหรับชีวิตคู่ เรื่องราวบางส่วนของเพลงนี้ สะท้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของนักร้องชาย วงZerox

Scroll to Top