สัจธรรม

Feb 18, 2024 · by ORBIT

บทเพลง “สัจธรรม” เกิดขึ้นจากการที่ผมเสียคนที่รักและเคารพ ได้หายไปทีละคนอย่างไม่ทันตั้งตัว มันคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป” เป็นสัจธรรมของเราทุกคน

Scroll to Top