สัญญาหรือสายลม

Dec 10, 2020 · by Chummy

คนที่ไม่รักษาสัญญา มักไม่รู้ตัวหรอก
– ว่าตัวเองเปลี่ยนไป –

Scroll to Top