สายลมกับความเหงา

Oct 10, 2020 · by HIT AND RUN

พวกเรา Hit And Run เป็นวงดนตรีจากบางแสน ชลบุรี แนวเพลง Synth Pop / City Pop
ไม่มีสังกัด รวมตัวกันตั้งแต่ปี 2016 มีผลงานอยู่ในสตรีมมิ่งแล้ว 3 Episode
Episode 1 Mind Memories / Episode 2 Analysis / Episode 3 Inside The Living room ซึ่งพวกเรา 4 คนมีความชอบในแนวทางที่ค่อนข้างเฉพาะตัว แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ รัก ใน Sound Synth และSound ambient ต่างๆ เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วทุก คนก็เริ่มทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้น โดยช่วงนี้อยู่ในช่วงปล่อยเพลงใน Episode 3

Scroll to Top