สิ่งที่เหลือ(Ocean)

Mar 17, 2022 · by Lost n\' Found

เพลงนี้แต่งโดย”แทน(มือกลอง)” เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราเริ่มได้คุยศึกษาดูใจกัน แล้วเกิดความไม่เข้าใจกันจนอีกฝ่ายเริ่มเปลี่ยนไป สุดท้ายเขาก็หายไปจากชีวิตโดยที่ไม่ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันเลย เป็นความสัมพันธ์ที่เศร้า ฟุ้นซ่านและสับสน จึงได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมา

Scroll to Top