สู้

Dec 20, 2016 · by Beliveme

เพลงนี้แต่งขึ้นมาจากการที่ได้เห็นคนใกล้ตัวป่วยหนัก และได้เห็นคนในครอบครัวนั้นให้กำลังใจกับผู้ป่วยโดยทำได้เพียงให้ผู้ป่วยสู้ต่อไป เพราะถ้าได้กำลังใจที่ดี และเค้าสู้ด้วยตัวของเค้าเอง หากผ่านความทรมานนี้ไปได้จะพบเจอกับความสวยงามและสิ่งที่รอคอย

Scroll to Top