ส่งรัก

Feb 16, 2019 · by INSPIRE76

เพลงนี้เกิดขึ้นจากความฝันของผมที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ผมจึงได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อว่าความฝันนั้นมันจะ เกิดขึ้นจริงได้

Scroll to Top