หนึ่งเดียว

May 2, 2019 · by Ninetyone party band

เป็นเพลงรักที่ทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงวันแรกที่เจอกัน และอยู่ด้วยกันมาจนวันที่สำคัญที่สุดในขีวิต
เปรียบความรักเหมือนเพลงรัก ที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจ

Scroll to Top