หยุดได้แล้ว stop it

Dec 10, 2020 · by XARN

เพลงเกี่ยวกับความรักที่ Toxic และคอยกันกินหัวใจ เป็นเพลงที่ให้กำลังใจ และบอกย่ำตัวเองว่าถึงเวลายังที่เราจะรักตัวเอง หยุดให้ความสำคัญกับความรักที่แย่ๆ และหันมารักตัวเอง

Scroll to Top