หากใบไม้ไม่มีลมพัด

Dec 1, 2020 · by มะหมา โฟล์คซอง

บางทีอยู่ลำพัง คล้ายทุกอย่างทำได้ดังใจ…
แต่บางมุมเคยสดใส อาจไม่ถูกใจในบางที

Scroll to Top