หึง

Jul 30, 2020 · by Swicth

เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ตอนที่พวกเราอยู่มัธยมปลาย จนได้มามีโอกาสนำกลับมาทำต่อให้เสร็จอีกครั้ง โดยทำให้ทันสมัยมากขึ้น โดยทำให้เป็น Syncth pop ตามแนวที่พวกเราชอบ

Scroll to Top