ห่างไกลเหลือเกิน

May 18, 2022 · by jekun

แต่งจากชีวิตคนที่ชีวิตพลิกผันในสถานการณ์โรคระบาด ที่คิดถึงบ้านแต่มีเหตุผลที่ยังกลับบ้านไม่ได้

Scroll to Top