ห่างไกล

Nov 22, 2021 · by Middle Class

เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในเวลากลางคืน ด้วยความคิดถึง ห่วงหา อาวรณ์​

Scroll to Top