อยากทำให้สมองกระทบกระเทือน

Jun 19, 2017 · by StereoGraph

เพลงนี้เล่าถึงคนคนหนึ่งที่อยากจะลืมเรื่องเกี่ยวกับคนที่รัก

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from