อยากให้คุณพักผ่อน

May 23, 2024 · by SMART

เพลงนี้เป็นเหมือนการบอกแสดงความห่วงใยต่อคนรักของตัวเองที่วันนึงเขากำลังอาจจะรู้สึกฝืน รู้สึกทุกข์ใจ มีความในบางอย่างที่ไม่อยากบอกต้องการเก็บไว้ในใจคนเดียว เพลงนี้จึงสามารถสะท้อนและบอกกล่าวแทนการพูดในความจริงใจของเราที่ต้องการแสดง หรือมอบความรักให้แก่คนรักของเราให้เขาได้รู้สึกผ่อนคลาย ออกจาก safe zone ตัวเองแล้วมา enjoy กับชีวิตของเราดีกว่า

Scroll to Top