อยู่ข้างฉันได้ไหมเธอ

Dec 11, 2020 · by Poison Sweet

เพลงนี้ได้ถ่ายทอดมุมมองของคนที่อ้อนวอนขอความรัก ถึงแม้ปลายทางอาจไม่รู้ว่าจะเป็นตามที่เขาหวังไว้หรือไม่ก็ตาม แต่อย่างน้อยเขาได้พิสูจน์อะไรบางอย่าง และทำตามที่หัวใจเขาอยากทำก็เพียงพอแล้ว

Scroll to Top