อยู่คนเดียวได้ไหม

Dec 23, 2023 · by Pinkwalker

หลายครั้งเรามักจะห่วงแต่ตัวเองว่าถ้าเกิดเขาจากไปจะเป็นยังไง
เราคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา แต่เพลงนี้พูดในอีกมุมว่าถ้าเราไม่อยู่ล่ะ
ถ้าเกิดว่าเราตายไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แล้วเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเรา

Scroll to Top