อยู่ดีๆก็คิดถึง (Why?)

Feb 3, 2021 · by SoongD

เป็นการนำเอาเครื่องดนตรีไทย(ระนาดเอก) มาผสมผสานกับแนวเพลง R&B โดยนอกจาก เนื้อร้อง,ทำนอง และไลน์ระนาดเอกแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการเรียบเรียง ซึ่งเพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ที่จบไปนานแล้ว แต่เรากลับนึกถึงเค้าแบบไม่มีสาเหตุ…?

Scroll to Top