อยู่​เพียง​ลำ​พัง​ใน​ห้อง​ที่ว่าง​เปล่า​

Mar 24, 2020 · by PEEM

ตอนขับมอไซร์ ผมชอบฮัมเมโลดี ฮับทำนอง บลาๆๆ ไปเรื่อย แล้วก็ชอบจอดข้างทางแล้วก็อัดไว้ ผ่านไปสักพัก ก็เปิดฟังที่ห้อง
คำถามคือ.. เคยอยู่ในห้องคนเดียวแล้วคิดไปเรื่อยไหมครับ?
ตอนนั้นคิดอะไรได้ก็เขียนออกมาเลย จนมาเป็นเพลงนี้ 5555
“อยู่เพลงลำพังในห้องที่ว่างเปล่า” เป็นเพลงสำหรับคนที่ความจำเป็นเลิศ เหมาะแก่ หนุ่ม-สาว ผู้มีความเศร้าหมองเป็นทุน จุนเจือจิตรใจเป็นอย่างยิ่ง

Scroll to Top