อย่าติดใคร

Nov 3, 2022 · by 1 NICE

การที่เราติดใครสักคนนึงมากๆ
แล้วพอเขาหายไป
มันทำให้เรารู้สึกขาดอะไร
บ้างอย่างไป

Scroll to Top