อย่าบอกรักตอนลา

Jul 28, 2021 · by Richie Thitipat

“อย่าบอกรักตอนลา” เป็นเพลงที่แต่งขึ้นให้กับประสบการณ์ความรักครั้งหนึ่งที่ทิ้งข้อคิดไว้ว่า การบอกรักในตอนที่จากกัน มีแต่จะทำให้เจ็บกว่าเดิม

Scroll to Top