อย่าให้มากกว่านี้ (No More)

Nov 28, 2022 · by Sp1ceboi

Song : อย่าให้มากกว่านี้
Artist : Sp1ceboi

อยากหยุดหยุดความสัมพันธ์ของเราใว้เเค่นี้เพราะกลัวว่าจะต้อง
เสียใจเหมือนครั้งก่อนๆ………

Produced by : Sp1ceboi
Lyrics & Melody by : Sp1ceboi
Mix & Master by : Sp1ceboi

Follow : Sp1ceboi
IG : M24SX.8

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from