อาจมีเพียง

Nov 8, 2023 · by Bank Natthapon

อยากบอกรัก แต่ทำได้เพียงปิดบังไว้ เพราะเธอกับเราห่างไกล ถ้าบอกเธอไปก็กลัวว่าใจจะไม่ตรงกัน

Scroll to Top