อาจเป็นเพราะ

Dec 1, 2021 · by RedAHead

เพลงนี้ อาจเป็นเพราะ ผมนักร้องนําได้ทําการแต่งเพลงนี้เพื่อสื่อสารกับคนหลายๆgenที่มีความรักและผิดหวังกับความรักคิดว่าตัวเองดีไม่พอ แบบที่คนรักทั่วๆไปชอบคิด
แต่เพลงนี้เราตั้งใจทําให้ดนตรีมีความพิเศษและไม่เหมือนใครอยากให้มีความร่วมสมัย
เราอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่มีคุณภาพมากกว่านี้แต่เนื่องจากวงเราทํากันเองที่บ้านไม่ได้มีสตูดิโอหรือโปรดิวและอายุ17ปียังคงด้อยประสบการณ์เลยมาขอโอกาศ ณ ที่ ค่ายเพลงนี้ ให้ช่วยให้โอกาสพวกผม ให้ความรู้ด้านดนตรี ความเข้าใจ ความรัก ความเป็นครอบครัว
ผมสัญญาพวกผมจะจริงจังและทําให้สําเร็จ เพราะพวกผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นศิลปิน ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด ในค่ายแห่งนี้

จุดขาย พวกผมอยากให้วงผมมีเอกลักษณ์ จึงย้อมผมสีแดงกันทั้งวงเวลามีชื่อเสียงเดินไปที่ไหนเห็นหัวแดงสี่คนก็น่าจะเป็นพวกเรา
จึงชื่อวงหัวแดง ไม่ได้มีเจตนาจะก้าวร้าวหรืออย่างใด

ขอบคุณสําหรับโอกาสครับ

Scroll to Top