อุดมคติ

Dec 25, 2019 · by Peteri (MAYBE)

เพลง Pop / Acoustic มีกลิ่น Hip-Hop นิดหน่อย
“อุดมคติ” ในที่นี้หมายถึงความจริงที่เคยเกิดขึ้น และหลับหูหลับตาไปกับคำว่า “อุดมคติ” จนลืมมองความเป็นจริง สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเราจะมองเอง

Scroll to Top