ฮิปสเตอร์…ให้เธอไม่ได้ ( I’m not your Hipster man )

Dec 15, 2016 · by Lonesome Sometimes

เมื่อวิถีฮิปสเตอร์ เข้าไปอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์
วิถีที่ดูซับซ้อน ยิ่งซับซ้อนไปใหญ่

Scroll to Top