เกินพอ

Nov 7, 2021 · by MBgoer

เพลงนี้เป็นเพลงที่เราสองคนพี่น้องแต่งถึงการปลอบใจตัวเองที่อยากจะบอกความรู้สึกกับคนคนหนึ่งแต่ไม่สามารถทำได้ จนบางครั้งการถอยออกมาคงดีที่สุด:(

Scroll to Top