เก็บฝัน

Mar 25, 2020 · by oomkwun

ขอหลับตา คงจะดีเสียกว่า
ต้องตื่นมา แล้วไม่พบเธออีกต่อไป

YouTube channel : oomkwun

Scroll to Top