เก็บเธอไว้ในใจ

Apr 16, 2020 · by Beer JW

‘การลืมใครสักคนไม่ได้ แล้วเราเลือกที่จะเก็บเขาไว้ในใจตลอดไป เก็บเรื่องราวดีๆเอาไว้เป็นความทรงจำ.

Scroll to Top