เก็บ (Keep)

Aug 19, 2019 · by คณิน คุณวุฒิ

” ใครๆก็ต่างล้วนมีความทรงจำร่วมกับใครสักคน
บางคน เลือกที่จะลืม บางคน เลือกที่จะจดจำ
และเก็บเรื่องราวนั้นไว้ เราไม่มีทางรู้ได้ ว่าใครบางคน
ที่เข้ามาในชีวิต ท้ายที่สุดจะกลายเป็นคนที่ทำให้เราไม่อยากลืม “

Scroll to Top