เก็บ (Save you)

Mar 6, 2021 · by 24inside

เพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งจากเรื่องจริงของมือคีย์บอดครับ ความยสื่อถึง.. ในทุกๆเรื่องราว จะมีหนึ่งคนที่เป็น “The best” ของเรื่องราวนั้นๆ แม้วันนี้เธอคนนั้นจะไม่ได้อยู่ข้างๆคุณ แต่คุณเองก็ยกพื้นที่ทั้งหมดในความทรงจำให้กับเธอ …เป็นที่มาของคำว่าเก็บครับ

Scroll to Top