เข้าใจแล้ว (I’m ok)

Jan 25, 2021 · by เมธัส จิตต์พิสุทธิ์สิริ (ทีม) ภัคพสุตม์ จิตต์พิสุทธิ์สิริ (แทค)

เพลงนี้เราแต่งขึ้นเองครับ และเราทำผ่านโปรแกรม Garage band ใน ipad ทั้งหมด

Scroll to Top